• Restaurering

  • Har du et gammelt hus du ønsker å bevare i original stil? Har huset fått manglende med vedlikehold de siste årene? Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus som skal beholdes i original stil. Ved restaurering bytter vi ut ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

    At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen.

    Vi utfører restaurering som innebærer utskiftning av ødelagte og skadde bygningsdeler. Ved arbeid på verneverdige hus, er det spesielt viktig at restaurering foregår på riktig måte.

    Alle kulturminner bygget før år 1536 og år 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminner yngre enn 1650 kan fredes etter kulturminneloven hvis de anses som kulturhistorisk eller har «nasjonal verdi».

    Enkelte vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette.