• Renovering

 • Skikkelig vedlikehold skal lønne seg

  Riktig og effektivt utført vedlikehold og rehabilitering av bygg og bolig er god økonomi. Ved manglende vedlikehold forfaller bygningsmassen raskere, verdien forringes og fremtidig vedlikehold blir unødig kostbart.

  Spør oss om rehabilitering og vedlikeholdsarbeider

  Skifte vinduer
  Bytte kledning
  Bytte tak
  Innvendig oppgradering av overflater
  Vi har mye erfaring og jobber daglig med vedlikeholdsprosjekter, både for
  borettslag, sameie og boligeiere.


  Vedlikehold av hus? En rask, årlig sjekk hindrer forfall

  For å hindre forfall kan det være fornuftig med en årlig sjekk av slikt som:

  Skader eller fortetninger i takrenner
  Knust stein i gradrenner på tak
  Tette sluk på takflater og i baderom
  Sårflater åpne for rust og råte
  Gjennomføringer tak og fasader
  Sprekkdannelser

  Et raskt, årlig ettersyn reduserer risikoen for store skader betraktelig.
  Ta kontakt med oss for en avtale om årlig sjekk av din bygningsmasse!